معماری و ساختمان

یکی از مزیت‎های رقابتی این گروه، حضور آن در بخش معماری و ساختمان است.

این بخش با انجام پروژه‎های مسکونی، تفریحی و گردشگری در قالب مشارکت با سازمان‎ها و شهرداری‎ها توانسته به یکی از مهم‎ترین بازوهای اقتصادی گروه تبدیل شود.

ارزش افزوده مهم آن ساخت و راه اندازی ساختمان‎های شعبه‎های مختلف گروه است.