هنر و گالری داری

اهداف گروه نک:

مشارکت در برگزاری نمایشگاه‎های تخصصی و عمومی در حوزه‎‎‎‎‎‎‎‎های هنری و فرهنگی 

مشارکت در برگزاری همایش‎های استانی و کشوری 

ارایه خدمات مشاوره ای در خصوص برنامه های هنری و فرهنگی 

ارائه خدمات طراحی معماری شهری 

برگزاری کارگاه‎‎های آموزشی کوتاه مدت  (کلاس‌های تئوری - ورک شاپ‌ها )

برگزاری سمینارهای تخصصی در سطح ملی و بین المللی 

تعامل با هنرمندان معاصر

ارائه خدمات طراحی و مبلمان شهری 

ارائه خدمات برنامه ریزی برای امور اجرائی و همایش‌ها 

نشست انجمن‎های مستند سازان و نمایش فیلم‌های منتخب 

دپارتمان‌ها و زیر شاخه‎های اجرایی گروه :

دپارتمان هنرهای تجسمی

دپارتمان فیلم و نمایش

دپارتمان نورآرایی و مبلمان شهری

دپارتمان آموزش

دپارتمان مشاوره و برنامه ‎ریزی