صنعت و معدن

 در سال‎های اخیر با سرمایه‎گذاری‌های صورت گرفته در مجموعه، شاهد رشد و توسعه در بخش‌ صنعت بوده‎ایم، حضور فعال و جدی در طرح‎های ملی فولادی استانی، سرمایه گذاری در معادن سنگان( قلب تپنده سنگ آهن ایران)، بخش فولاد سازی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شاهد بر این ادعا است.

 از مهم‎ترین واحدهای صنعتی در این مجموعه می‎توان به : فولاد صنعت قائنات و کارخانه ایریکو اشاره کرد.