بازرگانی بین الملل

شما در مقابله با چالش‎های موجود فراروی تجارت تنها نیستید. بخش بازرگانی بین المللی به عنوان صدای رسای خصوصی، همیشه حامی شما است.

و شما را در عرصه رشد و توسعه و کار و فعالیت‎های اقتصادی‎تان یاری می‎کند.

در این زمینه شرکت توسعه تجارت زرین ماندگار در حال پالایش و بررسی تغییرات است.

اهداف و سیاست‎های کلی

    *پایبندی به قوانین و مقررات ملی و بین المللی

   * تعهد کارکنان به انتخاب و ارائه محصولاتی با کیفیت و خدماتی شایسته برای مشتریان

  * اثرگذاری مثبت بر اقتصاد کشور