نشریه داخلی دی ماه گروه آرمان زرین

نخستین شماره نشریه داخلی گروه آرمان زرین ایرانیان 

هم اکنون قابل دانلود است.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.