سرمایه گذاری بین المللی

چشم انداز مثبت نسبت به شرایط اقتصادی کشور در سال های آینده، این افق را در پیش روی بخش های مختلف اقتصادی کشور علی الخصوص بخش خصوصی کشور گشوده که بتوانند فعالیت های خود را بیش از پیش گسترش بدهند. گسترش و رونق فعالیت های اقتصادی باعث افزایش تقاضای انرژی خواهد شد. در کنار آن سیاست های خصوصی سازی در بخش های مختلف صنعت از جمله تولید، انتقال و توزیع برق ادامه دارد و انتظار می رود که صنایع مادر کشور از جمله نفت و گاز و فولاد و به طور کلی انرژی کشور در آینده نه چندان دور تبدیل به یک صنعت کاملا رقابتی شود.


آرمان زرین با توجه به موضوعات استراتژیک ” مدیریت و توسعه سرمایه گذاری در زمینه های فعال و غیر فعال مرتبط با گروه” و “توسعه و بهره گیری از فرصت های نو در جهت تقویت سرمایه گذاری در گروه” مبادرت به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور می نماید. انجام پروژه ها با مشارکت سرمایه گذار خارج از گروه نیز ارزیابی شده و در ارزیابی شرکای احتمالی شایستگی های محوری و قابلیت آنها از قبیل میزان توانمندی های فنی، مالی، مدیریتی، اعتباری و سوابق عملکرد شریک مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور شناسایی و برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای شریک در پروژه نیز تعاملات نزدیکی از طریق جلسات دوره ای صورت می گیرد.
آرمان زرین به عنوان سرمایه گذار فعال به جذب گسترده سرمایه شرکای داخلی و خارجی برای احداث و توسعه صنایع نفت و گاز و فولاد کشور و دیگر طرح های صنعتی در زمینه نفت و گاز و فولاد و حمل ونقل ریلی در قالب روش های “ساخت، بهره برداری و انتقال(B.O.T)”، ” ساخت، بهره برداری و مالکیت( “(B.O.O یا روش های دیگر سرمایه گذاری اقدام می نماید. تا کنون، گروه سوئدی Novometal در طرح مگا ماژول قراضه، شرکت CNC اتریش در طرح سایت صنعتی کیش و گروه توسعه اقتصادی تدبیر در طرح ملی فولاد قائنات شریک آرمان زرین در پروژه های سرمایه گذاری بوده اند. میزان اثربخشی مشارکت با توجه به مقررات و قوانین مندرج در قرارداد در طول دوره مشارکت ارزیابی می گردد.
به طور کلی مزایای مشارکت با آرمان زرین را به شرح زیر می توان برشمرد:
• حجم و ظرفیت بالای پروژه های سرمایه گذاری آتی این گروه
• امکان مدیریت مشترک و اشراف شریک بر نتایج به نسبت سهم شرکا
• نرخ بازگشت سرمایه مناسب در پروژه های سرمایه گذاری گروه آرمان زرین
• تجربه مناسب سرمایه گذاری در تکمیل چرخه مهندسی، مدیریت پروژه (با تمرکز عمده در پروژه های نفتی، گازی و فولادی در تامین، ساخت و احداث و خدمات پس از فروش)
• جایگاه و موقعیت مالی نسبتا مناسب آرمان زرین با توجه به خصوصی بودن این بخش در ایران و بین مشتریان و شرکاء (وجود دارایی ها و اعتبار و عدم وجود هرگونه تعهدات معوق بانکی و مالی)
• وجود کل زنجیره ارزش به مشتری در حوزه نفت،گاز و انرژی در داخل آرمان زرین و وجود کنترل های درونی در گروه بر این زنجیره ارزش و امکان ارائه قیمت های رقابتی به مشتریان
• توانمندی در تعامل بالای گروه با مراجع و نهادهای کلیدی تصمیم گیر و قانون گذار در راستای منافع ملی و منافع گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان
• امکان بهره گیری و به اشتراک گذاری توانمندی های این گروه در خارج از کشور و وجود دفاتر و شرکت های متعدد در خارج کشور و نیز تعاملات بانکی
• وجود تعهد و اخلاق حرفه ای کسب و کار